Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím 11. 9. 1944

uvádí


obálka

Dlouho očekávaná kniha o spojeneckých ztrátách v letecké válce nad Moravou a Slezskem vychází v červnu 2011! Jedinečné badatelské zpracování obsáhlého tématu vám otevře příběhy spojeneckých letců a vzpomínky pamětníků, v propojení s unikátními fotografiemi a dokumenty z českých, německých, britských i amerických archivů. Styl práce autora a jeho snaha o předložení objektivní historické informace je velmi blízká našemu pojetí bádání. Tématika knihy není vztažena událostem, kterým se naše muzeum věnuje, ačkoli i zde existují zcela zřejmé paralely. O to větším potěšením a poctou pro nás je být vydavatelem tohoto prestižního díla moravského badatele a autora Jana Mahra.Vzpomínky na neznámé letce
Jan Mahr

Formát A4, 448 černobílých stran, 32 barevných stran, šitá vazba, pevné laminované desky.
ISBN 978-80-903030-6-5


OBSAH

Předmluva

Úvod

I.  
Osudy nadějného stíhače
(Nouzové přistání amerického stíhacího letounu dne 30.6.1944 na Hodonínsku)

II.  Daleko na sever
(Havárie čtyř amerických letounů dne 7.7.1944)

III.  Čtyřicet šest let nezvěstní
(Havárie dvou britských letounů v noci 21./22.7.1944 na Znojemsku)

IV.  Vzpomínky týraného střelce
(Havárie amerického bombardovacího letounu dne 7.8.1944 na Opavsku)

V.  Srpnové drama
(Havárie šesti amerických letounů dne 22.8.1944)

VI.  Pomník neznámému letci
(Havárie amerického stíhacího letounu dne 28.8.1944 na Znojemsku)

VII.  Stalo se na konci léta
(Havárie sedmi amerických bombardovacích letadel dne 29.8.1944)

VIII.  Hloubkaři útočí
(Havárie amerického stíhacího letounu dne 11.10.1944 na Brněnsku)

IX.  Výstřely v Prusinkách
(Nouzové přistání amerického bombardovacího letounu dne 14.10.1944 na Zlínsku)

X.  Nehoda
(Havárie dvou amerických stíhacích letounů dne 17.10.1944 na Opavsku a na Ostravsku)

XI.  Na noční obloze
(Havárie amerického bombardovacího letounu v noci 12./13.11.1944 na Opavsku)

XII.  Osamělý Liberátor
(Havárie amerického bombardovacího letounu dne 16.12.1944 na Jihlavsku)

XIII.  Třetí neděle adventní
(Havárie deseti amerických letounů dne 17.12.1944)

XIV.  „Opusťte palubu!“
(Havárie amerického bombardovacího letounu dne 18.12.1944 na Olomoucku)

XV.  Pilot z Tennessee
(Havárie amerického stíhacího letounu dne 21.1.1945 na Brněnsku)

XVI.  Dopis presidentovi
(Havárie amerického stíhacího letounu dne 1.3.1945 na Břeclavsku)

XVII.  Mezi přáteli
(Havárie amerického zásobovacího letounu v noci 16./17.4.1945 na Brněnsku)

Závěr

Přílohy


(sleeve note z obalu knihy)


Kniha Jana Mahra „Vzpomínky na neznámé letce“ je jedinečnou výpovědí o osudech letců USAAF, RAF a v mnoha případech i německé Luftwaffe, jejichž životy se během druhé světové války staly součástí příběhu boje za svobodu na území Moravy a Slezska. Oblasti, která – vzhledem ke své poloze – byla v letech 1939-45 jednoznačně nejhojnějším územím České republiky na letecké havárie.

Toto téměř pětsetistránkové dílo je zajisté tím nejlepším, co bylo až dosud na téma letecké války 1939-45 nad Českými zeměmi publikováno. Autorova výpověď je souhrnem mnohaletého bádání v archivech, obecních kronikách a mezi pamětníky, kontaktů s dalšími badateli a historiky, a v neposlední řadě výsledkem neúnavného pátrání po účastnících leteckých bojů nad Moravou a Slezskem, nebo jejich rodinách ve Spojených Státech, Velké Británii i Německu, následné korespondenci a mnohdy i osobním setkáním. Další zvláštní rozměr těmto příběhům dávají výsledky aero-archeologie, kdy jsou historické informace doplňovány o výsledky terénních průzkumů a vyzdvihování trosek havarovaných strojů.

Fascinující popis událostí, rozložený do sedmnácti kapitol, začíná 30. červnem 1944 a končí posledním případem z 16. dubna 1945. Na stránkách knihy se čtenáři otevírají dramatické příběhy se šťastnými i tragickými konci. Nejvíce prostoru je věnováno třem velkým „moravským“ leteckým bitvám, z 22. a 29. srpna 1944 a především 17. prosince 1944. Vynechány však v tomto chronologickém popisu nejsou ani relativně menší případy. 

Faktograficky a detailně zpracované, přesto však velmi čtivé, příběhy jsou doplněny více než tisícem fotografií a historických dokumentů (mnoho z nich dosud nezveřejněných), barevnými rekonstrukcemi třiceti dvou z popisovaných strojů a přehlednými tabulkami.

Zprostředkování vzpomínek na neznámé letce - muže, na které bylo opravdu téměř zapomenuto - je velmi kvalitní výpovědí nejen proto, že autor je pečlivým badatelem s mnohaletou zkušeností, který tomuto tématu a následně přípravě knihy věnoval mnoho let své práce;  zapomenuta nesmí být ani ta skutečnost, že Jan Mahr stál před mnoha lety u zrodu seriózního bádání ve druhoválečné letecké historii a samotné aero-archeologie v tehdejším Československu. Na práci Jana Mahra a jeho kolegů již v osmdesátých letech navazovalo mnoho dalších badatelů, zabývajících se dokumentací letecké války nad naším územím.

Jan Zdiarský
CO V KNIZE NAJDETE..
(náhledové ukázky z knihy nejsou v chronologickém pořadí;
kliknutím zobrazíte zvětšeninu náhledu)


01 02 03
Téměř 500 stran textu a více než
1000 unikátních fotografií,
dokumentů a map.
Fotografie osádek, stejně jako
portrétové fotografie mnohých letců.
Mapy a schemata.
04 05 06
Materiály získané
přímo od válečných
letců nebo jejich rodin.
Přehledné tabulky. Cílové fotografie.
07 08 09
Fotografie havarovaných letounů... ... pořízené pamětníky. Archivní dokumenty; většina z nich
nebyla nikdy zveřejněna.
10 11 12
Prostor je věnován i strojům,
které byly ztraceny mimo naše
území, ovšem v přímé souvislosti
s popisovanými boji.
Fotografie současných pomníků
a památníků.
Výsledky aero-archeologie...
13 16 17
... z nichž některé vyřešily osudy
nezvěstných letců.
Prostor je věnován i stíhačům
německé Luftwaffe...
... včetně přehledů a fotografické
dokumentace jejich
vítězství a ztrát.

14 15
32 barevných profilů... ...letadel USAAF, RAF a Luftwaffe popisovaných
v jednotlivých kapitolách.


OBJEDNÁNÍ KNIHY on-line!

1) e-mailem:
kniha.vnnl@gmail.com

2) na adrese:
Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím 11. 9. 1944
Alberta E. Trommera 696
431 86 Kovářská

CENA
500,- Kč / 22,- EUR za kus, plus poštovné a balné dle tarifů České pošty

TIRÁŽ


© Jan Mahr, 2011 - Vzpomínky na neznámé letce
Mapy: Mgr. Martin „Zamex“ Zámečník
Technické kresby letadel: Mgr. Martin „Zamex“ Zámečník
Barevné kresby letadel: RNDr. Peter Kaššák, Ph.D.
Grafická úprava a sazba: © Ing. Jan Zdiarský, Ph.D., Kovářská, 2011

Vydavatel: vlastním nákladem autora vydalo Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím 11. 9. 1944
v Kovářské,
Alberta E. Trommera 696, 43186 Kovářská, www.museum119.cz

Tisk: Moraviatisk Vyškov, spol. s r.o., tiskárna Pustiměř, 683 21 Pustiměř 117

První vydání. Neprošlo jazykovou korekturou.

ISBN 978-80-903030-6-5

Všechna práva vyhrazena. Žádná část textu ani fotografie z této knihy nesmí být reprodukovány bez výslovného souhlasu autora.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or used in any form or by any means including but not limited to graphics, cyberspace, electronic or mechanical, or for any use as an informative storage
and retrieval system, without written permission from the author.logo mus

WWW.MUSEUM119.CZ

(návrat zpět na hlavní stránku zde)
CNW:Counter